Privacy- en cookiebeleid Afbouwnet.nl

Inleiding

Afbouwnet.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons worden verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacyverklaring leggen wij ondermeer uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en opslaan, voor welk doel deze gegevens worden gebruikt. Ook geven wij aan wat jouw rechten zijn met betrekking tot je persoonsgegevens, en hoe je contact met ons kunt opnemen hierover. Het grootste deel van de oproep van aanbieders, ZZP’ers en bedrijven wordt openbaar op het internet beschikbaar gesteld om het doorzoekbaar te maken. Op elk moment is een account (en oproep) echter te verwijderen. Afbouwnet.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Bedrijfsgegevens

Afbouwnet.nl, onderdeel van Lasendoz Holding B.V., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Ons KvK-nummer is: 80850979

Contactgegevens

Afbouwnet.nl
Laurens Baecklaan 12 (geen bezoek of ophaaladres)
1942LM  Beverwijk, Nederland
Klik hier om contact met ons op te nemen met ons per e-mail.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Afbouwnet.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Om gebruik te kunnen maken van Afbouwnet.nl, zijn bepaalde gegevens verplicht om aan te leveren. Indien deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd is het voor ons niet mogelijk om de betreffende dienst aan te bieden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account en/of oproep op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Als je onze website bezoekt, bestaat de mogelijkheid om contact op te nemen om vragen te stellen. Wij vragen in dat geval de volgende gegevens:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Onderwerp
 • Bericht

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via schrift, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alle persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR), ofwel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij gebruiken jouw gegevens om de best mogelijke service aan te bieden. Afbouwnet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Je de mogelijkheid te bieden een oproep te plaatsen die openbaar beschikbaar is voor bezoekers van Afbouwnet.nl
 • Je de mogelijkheid te bieden jouw oproep door te plaatsen naar andere (vacature)websites met als doel om de respons op jouw oproep te vergroten
 • Je de mogelijkheid te bieden om te kunnen reageren via de website
 • Verzenden van notificaties en herinneringen
 • Verzenden van tips om je te helpen jouw doel te bereiken via onze website
 • Verzenden van aanbiedingen van Afbouwnet.nl
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Verzenden van een feedbackverzoek
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Afbouwnet.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Afbouwnet.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • Afbouwnet.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • Afbouwnet.nl verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:
  • Toestemming (indien u bijvoorbeeld toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van de nieuwsbrief, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken)
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst
  • Noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting
  • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen
  • Geautomatiseerde besluitvorming

Afbouwnet.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Afbouwnet.nl) tussen zit.

Hoe lang en waar we persoonsgegevens bewaren

Afbouwnet.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.
Je kunt te allen tijde jouw account verwijderen op de instellingen pagina. Al jouw gegevens (die we niet wettelijk verplicht zijn te bewaren) worden dan direct gewist. Wij houden van dit verzoek tot verwijdering een logbestand bij, welke na 30 dagen automatisch wordt gewist.

Het is mogelijk dat een deel, of al jouw gegevens, buiten de EEA (European Economic Area) worden opgeslagen of verstuurd. Door gebruik te maken van Afbouwnet.nl, en door gegevens aan ons te verstrekken, ga je hiermee akkoord. Indien wij gegevens opslaan of verzenden buiten de EEA zullen wij er alles aan doen om te zorgen dat jouw gegevens net zo veilig behandeld worden als wanneer jouw gegevens binnen de EEA, onder de GDPR regelgeving, opgeslagen of verstuurd zouden worden. Hieronder valt onder andere het gebruik van wettelijk bindende contracten tussen ons en derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Afbouwnet.nl kan jouw persoonsgegevens delen met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Afbouwnet.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Tot slot kan Afbouwnet.nl jouw persoonsgegevens verstrekken aan andere derden maar dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende soorten partijen waar wij mee samenwerken en het doel van de gegevensverwerking:

Betaalproviders – Het verwerken van jouw betaling
Beoordelingswebsites – Verzamelen van beoordelingen over Afbouwnet.nl
Dataopslag partijen – Het opslaan van data zoals bijvoorbeeld backups, klantendossiers en correspondentie
Communicatiemiddelen (extern gebruik) – E-mail kunnen ontvangen en versturen, SMS berichten kunnen versturen
Communicatiemiddelen (intern gebruik) – Ondersteunen van communicatie over klantenservice issues, websiteoptimalisatie en het oplossen van overige technische problemen
Hostingproviders – Het hosten van de website en backups van Afbouwnet.nl
Klantenservice tools – Een zo goed mogelijke (technische) ondersteuning bieden
Vacaturewebsites – Het vergroten van respons op oproepen van huishoudens/bedrijven. (Afbouwnet.nl zal nooit je contactgegevens doorgeven aan deze vacaturewebsites. Reacties ontvang je altijd via onze website)
Websiteontwikkelaars – Het bouwen, updaten en verbeteren van de website Afbouwnet.nl
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Afbouwnet.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Afbouwnet.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google analytics: hiermee kunnen wij statistieken over onze website bijhouden, zoals bezoekersaantallen, welke pagina’s populair zijn en hoe lang bezoekers op onze website blijven. Jouw IP-adres wordt geanonimiseerd. Alle opties voor gegevens delen in Google Analytics zijn uitgeschakeld.
Google adwords: Hiermee kunnen wij de resultaten van onze Google advertenties monitoren.
Newrelic: om onze servers goed te kunnen monitoren.
Google maps: om de kaart service van Google te kunnen gebruiken.
Google tag manager: hiermee kunnen wij onze cookies makkelijker beheren.
Facebook: om de like knop en delen te kunnen gebruiken.
FanExam: om bij te houden of je een verzoek tot beoordeling hebt ontvangen.
Visual website optimiser: hiermee kunnen wij tests uitvoeren op onze website om de website te verbeteren.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Jouw rechten omtrent gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Uitschrijven voor bepaalde e-mails kan door middel van de uitschrijf link onderaan de betreffende e-mail, of door je e-mail instellingen aan te passen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Afbouwnet.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Afbouwnet.nl voorkomt niet dat derde partijen (zoals zoekmachines) oproepen van gebruikers (tijdelijk) opslaan. Indien je jouw oproep deactiveert of verwijdert, kan het zijn dat het nog enkele weken duurt voordat je oproepgegevens bij deze partijen verwijderd zijn. Wij hebben hier helaas geen invloed op.

Afbouwnet.nl wil je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Afbouwnet.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze gehele website maakt gebruik van een https beveiligde verbinding. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een https icoon (slotje) in je browser. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via schrift

Wat als Afbouwnet.nl verandert van eigenaar?

Het kan voorkomen dat wij afbouwnet uitbreiden of inkrimpen, wat de verkoop of overdracht van bedrijfsvoering van een deel of mer van het bedrijf kan inhouden. Verzamelde en verstrekte gegevens van gebruikers van Afbouwnet.nl kunnen samen met een deel of het hele bedrijf worden overgedragen, altijd onder de voorwaarden van deze privacy verklaring, zij het alleen voor doeleinden waarvoor deze gegevens in beginsel door ons zijn verzameld.

Aanpassingen

We kunnen ons privacy- en cookiebeleid wijzigen wanneer we dit van tijd tot tijd nodig achten, of indien wettelijk vereist. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op onze website geplaatst. Bij jouw eerstvolgende gebruik van onze website na deze wijzigingen, nemen wij aan dat je de voorwaarden van het gewijzigde privacybeleid hebt doorgenomen en aanvaard. We raden daarom aan deze pagina regelmatig te bezoeken om up-to-date te blijven.