1. Afbouwnet biedt ondernemers en werkzoekenden de mogelijkheid om advertenties te plaatsen.
   
 2. Afbouwnet bemiddelt niet tussen vragende en aanbiedende partijen, u moet zelf het contact met de andere partij leggen.
   
 3. Iedereen die een advertentie op Afbouwnet wil plaatsen, wordt gevraagd te verklaren dat hij/zij zich zal houden aan alle wettelijke en sociale plichten die voortkomen uit de advertentie.
   
 4. Dat een partij op Afbouwnet adverteert en de hiervoor genoemde verklaring heeft gedaan, wil niet zeggen dat hij of zij zich ook daadwerkelijk aan die regels zal houden. Het is dan ook verstandig om vooraf na te gaan of een adverteerder wel of geen betrouwbare partij is. Afbouwnet zelf kan daar echter geen uitspraken over doen.
  Afbouwnet is er ook niet verantwoordelijk voor wanneer een adverteerder zijn of haar wettelijke en sociale verplichtingen toch niet nakomt.
   
 5. Komt een adverteerder zijn of haar verplichtingen niet na, dan kunt u contact opnemen met het MOM (Meldpunt Oneerlijke Mededinging) van het Bedrijfschap Afbouw.
  Afbouwnet zelf neemt geen klachten in behandeling over adverteerders die hun verplichtingen niet na zouden komen. Wij zijn daar geen partij in en kunnen er geen oordeel over vellen.
   
 6. Advertenties en/of berichten waarin uitspraken worden gedaan over onbetrouwbaarheid van adverteerders, worden niet geplaatst.